Informatie voor de leden

Tuinwerkbeurten

Ieder tuinlid heeft vier keer per jaar een tuinbeurt. Tijdens de tuinbeurten wordt er in groepjes van gemiddeld vier leden gewerkt aan het algemeen onderhoud van het tuinenpark. 

De tuinbeurten zijn op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Verzamelen in de kantine. Vooraf alvast even bijkletsen mag natuurlijk, maar we beginnen om 10.00 uur. Halverwege de ochtend wordt er gezamenlijk in de kantine gepauzeerd. 

Afmelden
Ben je verhinderd, stuur dan even een mailtje aan de tuinbeurten coördinator: tuinbeurt@vtvflorencenightingale.nl. In overleg kan de tuinbeurt op een andere zaterdag worden ingehaald. 

Iedereen is vrijwilliger!

Alle functies binnen de vereniging worden door vrijwilligers bekleed. De leden van het bestuur en de commissies worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd. In de ALV legt het bestuur twee keer per jaar verantwoording af aan de leden en worden zaken van uiteenlopende aard aan de orde gesteld.

Bestuur
Voorzitter: Wim van Grol
Secretaris:
Ferdie Busscher
Penningmeester: Hans de Bruin

Alle hulp is welkom!

Aan alle tuinleden wordt gevraagd iets voor de vereniging te doen. Als vrijwilliger ben je van harte uitgenodigd om een activiteit te organiseren of om je bij een van de teams of commissies aan te sluiten:

Tuincommissie, Bouwcommissie, Taxatiecommissie, Kantineteam, Wel en wee commissie, Winkelteam, Natuurlijk tuinieren werkgroep, Website redactieteam.

Wil je ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op met het bestuur.

Afval & Takkentijd

Twee keer per jaar is het takkentijd: eenmaal in het najaar en eenmaal in het voorjaar. In de takkentijd wordt het snoeiafval op de daartoe aangewezen plek naast tuin 6 verzameld. Aan het einde van de takkentijd wordt het snoeihout door de gemeente afgevoerd.

De takkentijd wordt ruim van tevoren door het bestuur aangekondigd. 

Buiten de takkentijd a.u.b. alles zelf composteren, verwerken of afvoeren!

Tuinkeuringen

Het Florence Nightingale tuinenpark is een mooie, groene oase in de stad en dat willen we graag zo houden. Voor onszelf uiteraard, maar ook voor het wandelend publiek. 

Om ervoor te zorgen dat de regels van de vereniging worden nageleefd, keurt de tuincommissie alle tuinen tweemaal per jaar. Tijdens deze keuringen gaat het niet om mooi of lelijk, maar wordt er wel bekeken of de tuin goed en regelmatig onderhouden wordt.

Ook checkt de commissie of de tuin is opgeruimd en houdt ze rekening met het feit dat het complex toegankelijk is voor publiek. Zo kan iedereen het hele jaar genieten van al het moois dat onze tuinen te bieden hebben.

Heb je vragen aan of wil je graag overleggen met de tuincommissie, stuur dan een email aan: tuincommissie@vtvflorencenightingale.nl

Downloads statuten en reglementen:

Bouwregels en inrichtingsvoorschriften

Het is belangrijk dat veranderingen aan huisjes, bestrating, kassen of andere opstallen vooraf bij het bestuur worden aangevraagd. Hiermee blijven het open karakter van de tuinen en de samenhang op het tuincomplex behouden. 

Goedgekeurde wijzigingen en afspraken worden in een tuindossier vastgelegd, zodat er geen misverstanden of conflicten over kunnen ontstaan.

Alle veranderingen moeten voldoen aan de voorschriften van het bouwreglement en passen binnen de inrichtingsvoorschriften van de vereniging. (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Heb je vragen of (ver-)bouwplannen, neem dan contact op met de bouwcommissie via bouwcommissie@vtvflorencenightingale.nl  

Tuin opzeggen

Breng eerst het bestuur op de hoogte van je voornemen en maak je tuin alvast verkoopklaar. Daarna zullen de taxatie- en de tuincommissie de opstallen en de beplanting taxeren. De tuin en het huisje mogen geen achterstallig onderhoud vertonen. 

Eenmaal verkoopklaar, wordt de tuin eerst aan de eigen tuinleden aangeboden. Mocht hier geen verkoop uit voortkomen, dan worden de kandidaat-leden op de wachtlijst van de vereniging gecontacteerd. Vragen over de taxatie en de procedure kun je stellen via: taxatiecommissie@vtvflorencenightingale.nl

Zorg ervoor dat je de tuin tot de definitieve overdracht bijhoudt. Een tuin kan in een mum van tijd verwilderen.

Verzekeringen

De tuinleden hebben een collectieve basisverzekering tegen brandschade, stormschade en schade door luchtverkeer. De collectieve verzekering kan individueel worden uitgebreid met de volgende verzekeringen: 

- Inbraak, 
- Glasschade aan het tuinhuis 
- Glasschade aan de kas in combinatie met een verzekerd tuinhuis.