Verzekeringen

Collectieve verzekering

Alle tuinleden hebben een collectieve basisverzekering bij Zicht BV, risico- en verzekeringsadviseurs.

Brandschade, stormschade en schade door luchtverkeer

De basisdekking van deze collectieve verzekering, verzekert uw bezit tegen brandschade, stormschade en schade door luchtverkeer. 

Met uw bezit wordt bedoeld:
- het huisje, eventueel een schuur en/of een kas
- uw inboedel en tuininventaris

Het verzekerde bedrag bestaat uit de optelsom van de:
- herbouwwaarde van het huisje (+ eventuele zonnepanelen)
- herbouwwaarde van de eventuele schuur
- de nieuwwaarde van de eventuele kas
- de nieuwaarde van de gehele inboedel en tuininventaris

Te laag verzekerd?
Het verzekerde bedrag moet voldoende zijn om in geval van totaal verlies alles wat u had opnieuw te kunnen (laten) bouwen en kopen. Bent u te laag verzekerd? Dan is er sprake van onderverzekering en wordt schade niet volledig vergoed. Dit geldt als uw bezit volledig verloren gaat, maar ook als u een
gedeeltelijke schade heeft. Schadevergoeding wordt als volgt berekend: Verzekerd bedrag maal de schade, gedeeld door de werkelijke waarde (minus eigen risico in geval van stormschade, zie hieronder).
‚Äč
Te hoog verzekerd?
Als u een hoger bedrag heeft verzekerd dan de werkelijke waarde van uw bezit dan bent u oververzekerd. Ook dit is niet verstandig want u krijgt nooit meer vergoed dan uw schade is! U betaalt dan onnodig een te hoge premie. Voor een juiste vaststelling kunt u eventueel bij een leverancier van tuinhuizen navragen wat de huidige herbouwprijs is van uw huisje. Let er wel op dat dit dan een "kale" prijs is. U moet dan voor de verzekerde som nog rekening houden met eventueel sanitair, keuken, isolatie, kosten voor plaatsing van het huisje en de inboedel etc.

Eigen risico
Bij stormschade geldt een eigen risico van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,- Dit wordt in mindering gebracht op de schadeuitkering.

Wat te doen bij schade

Wat te doen als u iets wilt claimen bij de verzekering? 

Bij inbraak en/of vernieling: 
Doe altijd aangifte bij de politie. De verzekering vraagt erom.
Haal daarna bij het bestuur een aangifteformulier voor de verzekering, vul het in en lever het samen met de politieaangifte bij de penningmeester in. 
De penningmeester stuurt de formulieren naar de verzekering.
Eventueel krijgt u daarna nog een verzoek van de verzekering om nadere informatie. Deze aanvullende informatie stuurt u zelf naar de verzekering. 

Wordt er een claim uitbetaald, dan wordt dit bedrag op de rekening van de vereniging gestort. De penningmeester stort dit bedrag dan naar u door. 

Bij glasschade van het huisje (niet van de kas): 
Haal bij het bestuur een aangifteformulier voor de verzekering. 
Het bestuur mailt de firma Blom alvast dat u een afspraak gaat maken voor reparatie. Lever het ingevulde formulier in bij de penningmeester. 

Maak nu zelf een afspraak met de firma Blom voor de reparatie.
Blom glasservice
Zinkwerf 55, 2544 EC Den Haag
Tel: 070-391 2675   
EMAIL: info@blomglasservice.nl

De vereniging krijgt de factuur van de firma Blom en betaalt deze. 
De penningmeester declareert de factuur bij de verzekering. 

Wel schade maar geen claim? 
Meld de schade gerust bij het bestuur, maar zeg er wel duidelijk bij dat het geen verzekeringswerk is. Dat scheelt het bestuur een hoop tijd en moeite. Natuurlijk kun je zonder claim bij de verzekering toch aangifte doen bij de politie. 

Individuele uitbreiding

De collectieve basisverzekering kan individueel aangevuld worden met een verzekering voor inbraak, glas van het tuinhuis of schuur en/of glas van de broeikas.

Inbraak

Inbraak kan worden meeverzekerd. Dit is een dekking voor diefstal uit het huisje en de schuur waarbij sporen van braak moeten zijn toegebracht. Zowel de braakschade als de vermiste inboedel worden vergoed. Hier hoeft u niet het totaalbedrag van uw inboedel te verzekeren. U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren tussen minimaal € 908,- en maximaal € 4.538,=. Schade wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som. Er is geen eigen risico.

Niet meeverzekerd zijn:
- Rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur.
- Van 1 oktober tot 1 april is alle audio-visuele en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld-,   geluids-, ontvangst- en zendapparatuur inclusief alle toebehoren. 

Glas tuinhuis en schuur

Glasschade aan het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een  onvoorzien voorval is gedekt voor zowel enkel- als dubbel glas. Er is geen eigen risico.

Niet meeverzekerd zijn:
- Bewerkte of gebogen ruiten, 
- Ruiten in balkon- en terreinafscheidingen, 
- Schade tijdens aan- of verbouw en/of zolang het gebouw leegstaat, 
- Platglas, glas van kassen als dit niet apart is meeverzekerd volgens het specificatieblad. 

Glas broeikas

Glasschade aan een kas kan ook worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een onvoorzien voorval
is dan verzekerd. Er is geen eigen risico.

Vragen, wijzigen of opzeggen?

Heb je nog vragen of wil je de verzekering aanpassen of opzeggen? Neem dan contact op met de penningmeester via: penningmeester@vtvflorencenightingale.nl

Algemene opmerkingen verzekeringen

 • Uitsluitend aangebouwde en deugdelijk afgesloten opbergkisten (aan de huisjes vast) vallen onder de dekking van de polis. 
 • Opstallen die in slechte staat verkeren zijn niet tegen inbraak te verzekeren.
 • Zonnepanelen op het dak van het tuinhuis zijn meeverzekerd tegen diefstal, mits geplaatst volgens voorschrift van de leverancier. Fotobewijs van de bevestiging wordt opgevraagd.
 • Buiten het tuinseizoen is het aan te raden om de zonnepanelen (inclusief omvormers, accu’s etc.) elders op te slaan.
 • Diefstal van zaken als (koperen) leidingen, geisers etc. aan de buitenzijde van het huisje is niet verzekerd als er niet in het huisje is ingebroken.

Tips en adviezen

 • Maak het inbrekers onaantrekkelijk door waardevolle spullen mee naar huis te nemen. 
 • Laat gordijnen open en laat zien dat er niets te halen valt.
 • Laat geen lucifers, aanstekers of dergelijke achter. 
 • Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren (inclusief de bovenlichten) goed zijn afgesloten.
 • Secustrips en dievenklauwen helpen het huisje minder inbraakgevoelig te maken.
 • Vervang koperen leidingen door minder diefstalgevoelige leidingen van kunststof, zoals tyleenslangen.