Natuurlijk tuinieren

Een natuurvriendelijke tuin biedt leefruimte aan planten die veel voedsel bieden aan insecten en vlinders. Deze insecten en vlinders worden op hun beurt weer gegeten door vogels, kikkers of egels en zo ontstaat er een kleine gemeenschap van planten en dieren met een natuurlijke kringloop. 

In een natuurvriendelijke tuin worden géén chemische bestrijdingsmiddelen of gif gebruikt. De aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan met organische mest of compost. 

Groene zone

Samen met het naastgelegen openbare Florence Nightingale Park en buurtboerderij De Nijkamphoeve, vormt het volkstuinencomplex een groene zone achter het Haga Ziekenhuis. In deze zone wordt zowel door de gemeente als door de gebruikers veel aandacht besteed aan het verbeteren van bestaande natuurwaarden en een optimale biodiversiteit.

Zo zijn er in het Florence Nightingale Park een vlinderweide en een ijsvogeleiland aangelegd en werd de vleermuisbunker opgeknapt. 
Op het terrein van De Nijkamphoeve zijn kleine kaveltuintjes te huur en kan men kennis maken met de schapen, geiten, varkens, kippen, konijnen, cavia's, ganzen en ezels die er wonen. 

Oase in de stad

Ook op het volkstuinenpark van VTV Florence Nightingale zijn er in ieder seizoen allerlei kleine dieren te zien en te horen. In de heemtuin groeien planten die van nature in dit gebied thuishoren, en in de ruigte van de vlinderstrook voelen de bijen van onze eigen imker zich thuis.

De groene zone achter het Haga ziekenhuis biedt volop mogelijkheden om meer natuur in stad te krijgen en de ecologische waarde van het groen te vergroten. Om dit te helpen bereiken zet de vereniging zo optimaal mogelijk in op natuurlijk tuinieren. Door ook deel te nemen aan het Natuurlijk Tuinieren programma van de AVVN dragen we bij aan het creëren van een oase in de stad, die weldadig is voor mensen, dieren en planten.