zondag 25 februari om 13:00 uur
De Haagse Bond nodigt de leden van VTV Florence Nightingale uit voor een vertoning van de inspirerende film

Onder het maaiveld Haagse Bond

Locatie: Clubhuis ATV Loolaan
IJsclubweg - 2593 HH Den Haag
Aanmelden verplicht via email info@haagsebond.nl