Tuincontact

Tuincontact is het blad van de vereniging met bijdragen van de leden over allerlei zaken die met tuinieren of de vereniging te maken hebben. 

Tuincontact verschijnt vijf keer per jaar en wordt via de postvakken en per e-mail verspreid.

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren voor:

8 december 2022

Wil je het blad Tuincontact graag digitaal ontvangen of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de redactie of verstuur je bijdrage via onderstaand formulier.