ALV maart 2022

Vanwege het coronavirus leek het ons ook dit voorjaar verstandig om geen fysieke ALV te houden. De belangrijke punten zullen we daarom schriftelijk behandelen.

Het tijdschema van de vergadering van maart is als volgt:
Maandag 28 februari 2022: de stukken worden per e-mail verstuurd naar de leden. Leden kunnen tot en met vrijdag 4 maart reageren.
De reacties worden aan de leden verstuurd, die daarop weer kunnen reageren tot woensdag 9 maart 2022.
Afronding en goedkeuring uiterlijk op zaterdag 19 maart 2022.

We rekenen op uw reactie en verzoeken u “vriendelijk doch dringend” om tijdig te reageren en aan te geven of u akkoord kunt gaan met het jaarverslag (verlenen van decharge) en de herbenoeming van de voorzitter. We hoeven dan geen herinneringen en aansporingen te versturen. Belangrijker is dat het bestuur formeel niet kan functioneren als er niet voldoende leden (minimaal 51) positief hebben gereageerd.

Reageren kan per e-mail of door een reactie in de witte brievenbus bij de kantine te posten.